Kronos

Kronos

Witold Gombrowicz: Kronos. Přel. Petr Vidlák, Torst, Praha, 2015, 412 s.