Komedie

Komedie

Dante Alighieri: Božská komedie (Commedia). Přel. Vladimír Mikeš, Academia, Praha, 2009, 600 s.

Ráj je poslední kantika Dantovy Komedie. Přestože se první dvě kantiky, Peklo a Očistec, často nacházejí ve vztahu vzájemné opozice, obě fungují na podobném principu a jsou koncipovány v návaznosti na svět pozemský. To nelze říci o Ráji.