Třetí kniha královská

Třetí kniha královská

Jochi Brandes: Třetí kniha královská. Přel. Tereza Černá, Garamond, Praha, 2012, 480 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Třetí kniha královská (Melachim gimel) izraelské spisovatelky Jochi Brandesové vyšla v nakladatelství Garamond jako první svazek edice Kochavim, věnované izraelské literatuře. Kniha se odehrává, jak napovídá její název, v období panování králů Saula, Davida, Šalomouna a Jarobeáma. Vypráví o rozdělení jednotného Izraele na dvě království – jižní Judsko (s centrem v Jeruzalémě) a severní Izrael.

Má druhá láska mě zachvátila o rok později. Jeden pohled, mrazení v zátylku, studený pot, šimrání u srdce, sucho v ústech, vůně lilií – znovu jsem byla nemocná láskou. Merav ihned pochopila velikost té zkázy. „On se ti líbí,“ usoudila zarmouceně.