Hluk a vřava

Hluk a vřava

William Faulkner: Hluk a vřava. Přel. LubaRudolf Pellarovi, doslov Josef Jařab, Odeon a Baset, Praha, 1997, 243 s.

V překladu Luby a Rudolfa Pellarových se v češtině objevilo jedno z nejdůležitějších děl americké jižanské literatury - Hluk a vřava Williama Faulknera. Kniha vznikla v období mezi válkami, konkrétně v roce 1929, nicméně obrovskou pozornost si získala teprve po konci druhé světové války.