Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu

Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu

Benedict Anderson: Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu. Doslov Martin Procházka, z anglického originálu přeložil Petr Fantys, verše Josého Rizala ze španělštiny přeložil Miloslav Uličný, Karolinum, Praha, 2008.

Benedict Anderson nepatří v české čtenářské obci s výjimkou úzkých odborných kruhů mezi známá jména, třebaže jeho Představy společenství (Imagined Communities) od roku 1983, kdy kniha s podtitulem Úvahy o původu a šíření nacionalismu spatřila světlo světa, vyšly již ve třech desítkách zemí.