Tichý společník

Tichý společník

Pavel Göbl: Tichý společník. Dauphin, Praha, 2008, 192 s.

Tichý společník byl původně scénář pro celovečerní film, ze kterého se ale stala svrchovaná prozaická kniha. Scénář sice skrze knihu prosvítá, ale spíš v rytmizaci jednotlivých kapitol, které si ponechávají členění na obrazy a taky cosi jako klasickou aristotelovskou dramaturgii, kdy děj bryskně spěje od expozice až ke katarzi.