Pod pozoruhodným a marketingově jistě úspěšným názvem se skrývá „ohlasová próza“ scenáristy a filmového režiséra Pavla Göbla. "Ohlasová próza“ je snad výstižný výraz pro způsob, jakým navázal na dílo již existující, na pohádku Dařbuján a Pandrhola.

Tichý společník byl původně scénář pro celovečerní film, ze kterého se ale stala svrchovaná prozaická kniha. Scénář sice skrze knihu prosvítá, ale spíš v rytmizaci jednotlivých kapitol, které si ponechávají členění na obrazy a taky cosi jako klasickou aristotelovskou dramaturgii, kdy děj bryskně spěje od expozice až ke katarzi.