Muži: výzkum živočišného druhu

Muži: výzkum živočišného druhu

Dietrich Schwanitz: Muži. Výzkum živočišného druhu. Přeložil Pavel Lerch, Praha, Prostor, 2009

Schwanitzova kniha se ovšem přeci jen od všech ostatních v něčem liší: její autor, anglista a kulturní historik, svoje teze často dokládá na příkladech z krásné literatury, vypomáhá si argumentací z kulturní antropologie, aplikuje na muže civilizační teorii N. Eliase a široce se rozepisuje o bludných komunikačních kruzích v duchu konceptu dvojí vazby G. Batesona.