Pierwsza miłość i inne opowiadania

Pierwsza miłość i inne opowiadania

Paweł Huelle: Pierwsza miłość i inne opowiadania (První láska a jiné povídky). Plus, Londýn, 1996, ukázku přeložila Martina Bořilová

Tramvaj s lomozem se konečně prohnala Zlatou branou a vjela do stinné úžiny Dlouhé ulice, Lucián vyskočil první a podal mi ruku. Šli jsme přes most na druhou stranu řeky, kde stále ještě trčely trosky špejcharů mezi býlím a lopuchy, mezi obrovskými kopřivami, lebedami a tymiánem, které obrůstaly každé zalomení zdi.