Paweł Huelle je prozaik bytostně spjatý s prostředím Gdaňsku a jeho literárního mýtu, v němž se na sebe vrství identita německá, židovská, polská a mořeplavecky světoobčanská. Ve svých prózách na tuto mnohovrstevnatou identitu odkazuje, pojmenovává ji a přetváří.

Trubadúr starého hanzovního lesku - i tak by se dal nazvat spisovatel Paweł Huelle (1957). V Polsku dosti známý a oblíbený především díky svým raným prózám i povídkám, v kterých zachytil atmosféru měst polského Pomoří, k němuž ovšem také patří Pomoří německé (Pommern).

Tramvaj s lomozem se konečně prohnala Zlatou branou a vjela do stinné úžiny Dlouhé ulice, Lucián vyskočil první a podal mi ruku. Šli jsme přes most na druhou stranu řeky, kde stále ještě trčely trosky špejcharů mezi býlím a lopuchy, mezi obrovskými kopřivami, lebedami a tymiánem, které obrůstaly každé zalomení zdi.