Příběhy chladného moře

Příběhy chladného moře

Paweł Huelle: Příběhy chladného moře. Přel. Pavel Peč, Argo, Praha, 240 s.

Paweł Huelle je prozaik bytostně spjatý s prostředím Gdaňsku a jeho literárního mýtu, v němž se na sebe vrství identita německá, židovská, polská a mořeplavecky světoobčanská. Ve svých prózách na tuto mnohovrstevnatou identitu odkazuje, pojmenovává ji a přetváří.