Polsko 1989–2008

Polsko 1989–2008

Andrzej Chwalba: Polsko 1989–2008. Překlad Jiří Ogrocký, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 256 s.

„Konečně jsme ve svém vlastním domě“ – toto heslo Solidarity z roku 1989 celkem výstižně vyjadřovalo stav polské duše a naděje, které se upínaly k zítřku. Znamenalo, že konečně můžeme utvářet své osudy ve shodě s vlastními národními zájmy.

Kniha významného polského historika Andrzeje Chwalby mapuje vývoj země od jednání zástupců vládní moci, Solidarity a církví u kulatého stolu v roce 1989, které umožnilo první svobodné volby ve východním bloku, až po období vstupu země do Evropské unie.