Bakchantky a včely

Bakchantky a včely

Miroslav Šedina: Bakchantky a včely. Oikúmené, Praha, 2007, 144 s.

Ve třech studiích s podtitulem „Řecký mýtus a filosofie u Klementa Alexandrijského“ si Miroslav Šedina bere na mušku některé tradiční obrazy, s nimiž Klement Alexandrijský ve svém díle pracuje, a s nimi spojená témata jeho myšlení, a pokouší se rozborem oněch obrazů předvést, jak jejich mytická struktura ovlivňuje zpracování příslušných témat.