Zamkni les a pojď

Zamkni les a pojď

Machulková, Inka: Zamkni les a pojď. Brno, Host, 2009, 85 s.

Jméno básnířky Inky Machulkové je dnes skloňováno především v souvislosti s českým beatnictvím 60. let a dobově příznačnou poezií inspirovanou blues a jazzem. Velkou měrou k tomu přispělo autorčino někdejší působení...