Zamkni les a pojď
Machulková, Inka: Zamkni les a pojď

Zamkni les a pojď

Jméno básnířky Inky Machulkové je dnes skloňováno především v souvislosti s českým beatnictvím 60. let a dobově příznačnou poezií inspirovanou blues a jazzem. Velkou měrou k tomu přispělo autorčino někdejší působení...

Jméno básnířky Inky Machulkové je dnes skloňováno především v souvislosti s českým beatnictvím 60. let a dobově příznačnou poezií inspirovanou blues a jazzem. Velkou měrou k tomu přispělo autorčino někdejší působení v pražské umělecké kavárně Viola, stejně jako generační i osobní spřízněnost s Věrou ČerepkovouVáclavem Hrabětem. Její tvorba se však jakémukoliv jednoznačnému zařazení vzpírá.

Mimovolně tuto ambivalenci dosvědčuje i nová kniha Inky Machulkové, Zamkni les a pojď, vydaná loni brněnským Hostem. Kniha se na přebalu prezentuje jako „výbor z díla české beatnické básnířky“ a uvozena je úryvkem z článku o Viole z dobových New York Times. Zároveň však obsahuje především básně, které se motivicky a formálně vzdalují tomu, co jsme si navykli českým beatnictvím (jakkoliv je to pojem problematický a snad i oxymóronický) nazývat. Zamkni les a pojď představuje Machulkovou jako básnířku mnoha poloh. Dobově typická, trochu silácká stylizace je tu střídána dívčí křehkostí a nejistotou (především v básních z  prvotiny Na ostří noci); jazzové improvizace charakteristické volnějším řazením motivů a jejich postupným několikerým rozvíjením tu stojí vedle sevřenějších, složitěji komponovaných básní. Najdeme tu na jedné straně texty, které jsou především svědectvím o poezii „zimy, hladu a bez peněz“, zároveň však i dodnes sugestivní obrazy, které jsou poznamenány niternými, intimními pocity strachu a ohrožení.

Inka Machulková se tak v autorském výboru ze tří řadových sbírek (Na ostří noci, KahúčúKámen komediantů), doplněném časopiseckými a rukopisnými básněmi, představuje jako básnířka, jež neustále překračuje rámec beatnické poezie, ze kterého jako by svým životem vyšla. Několik podstatných momentů, které v 60. letech přinesla poezie spojená s životním pocitem blues (tak jak ji reprezentuje například tvorba Václava Hraběte), však v jejích textech zůstává. Kromě motivických a rytmických inspirací hudbou je to například specifický vztah k městu, daný důvěrností, blízkostí a opakovanou reflexí přináležitosti k němu. Noční Praha je pro Machulkovou bytostně „její, její“ město zní v hloubce jak rozbitá kytara, se smeknutou měsíční kapucí chodí „svým“ městem. Neustále pociťovaná bezprostřednost, v níž se zdánlivě nedosažitelné setkává s každodenním („kytara opřená / o kytaru opřený měsíc“), vede i k osobitému chápání sakrality a smrti. Dostává se jí tu mnoha podob, každodenních, zbavených vznešenosti, civilních až groteskních: mrňavý bůh si na lopuchu obhlíží svět, spratek Smrt si občas plivne na brousek, Magdalena se z lesa dívá jako svatá. Dobově příznačné je pak i morálně-etické vyznění některých textů: „[…] Ale o čem mám mluvit? / V takové neděli – // O stoupajícím počtu dětských sebevražd?“, „Věty v novinách, věty na schůzích / nesouhlasí s rasovým útiskem černochů / a předseda uličního výboru / odmítá bydlet v jedné vile / s cikánskou rodinou.“

Vedle podobně kritických básní stojí u Machulkové texty, které vyjadřují niternější úzkost nezávislou na neochotě zařadit se do většinové společnosti a ztotožnit se s jejími hodnotami. Jednu z nejsugestivnějších básnířčiných poloh nacházíme v dramaticky laděných básních, které jako by byly černobílými záběry konotujícími svou statičností vyčkávání a nebezpečí. Jejich svět je dán kontrasty harmonie a napětí, světla a tmy, vertikality a horizontálnosti a především černé a bílé barvy (jejíž ústředním nositelem je kromě sněhu symbolický kamenný bílý dvorec). Zdrojem sugestivnosti těchto básní je vedle kontrastnosti i specifický způsob, kterým jsou jednotlivé motivy-výjevy prezentovány. Ten připomíná záběry kamery a její pohyby: „na bílém dvorci / si češu vlasy, / beránci tmaví a bílí / po nebi jdou“, jinde: „planým ránem / břízky planou […] vítr je blízko / a čechrá sníh / při zemi létají vrány“. Podobně je vystavěn i jeden z nejpůsobivějších textů výboru, báseň Vysvětli mi tu úzkost: „V takové metelici, miláčku, ptáci utíkají do holých větví / a vrány prý letí blíž, sníh se zpomaluje, / až leží bílý a položený, / jak by se nedělo nic.“

V souvislosti s vydáním knihy Zamkni les a pojď se kolem Inky Machulkové začaly dít pozoruhodné věci. Novináři ji v touze po senzacích nazývají „symbolem zlatých šedesátých“; nakladatelský dům ji prezentuje jako legendární postavu českého ženského beatnictví, aniž by zauvažoval nad tím, do jaké míry je tato nálepka zužující. Jednoduchost a srozumitelnost zkrátka prodávají, zvlášť když jdou ruku v ruce s příchutí zakázaného a nonkonformního. K dovršení všeho nedobrého byl její autorský výbor nominován na letošní Magnesii Literu. Poezie Inky Machulkové však podobný humbuk nepotřebuje. Právo na trochu toho nakladatelského prostoru si bezpochyby dokáže obhájit sama.

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Brno, Host, 2009, 85 s.

Zařazení článku:

beletrie česká

Jazyk:

Témata článku:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse