Česká katolická literatura 1918-1945

Česká katolická literatura 1918-1945

Martin C. Putna: Česká katolická literatura 1918–1945. Torst, 2010, 1200 s.

Letos 9. června představil literární historik a kritik, překladatel, moderátor, pedagog a od roku 2008 ředitel Knihovny Václava Havla Martin C. Putna v refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze a za přítomnosti arcibiskupa Dominika Duky druhý díl svých dějin katolické literatury Česká katolická literatura 1918-1945.