Zrod tří románů Thomase Bernharda

Zrod tří románů Thomase Bernharda

Zrod tří románů Thomase Bernharda: vybral a přeložil Radovan Charvát (z editorských dodatků k jednotlivým svazkům německého kritického vydání Bernhardova Díla: Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2005, 2006, 2007), Prostor, Praha 2009, 44 s.

Editorské poznámky k románům Korektura, Ztroskotanec a Mýcení, které byly napsány pro kritické vydání Díla Thomase Bernharda v nakladatelství Suhrkamp (vydávaného od roku 2003 a zahrnujícího 22 svazků), nabízejí neobvykle zajímavý vhled do okolností vzniku těchto textů.