„Literární překlad je tvůrčí práce, která může člověka cele naplňovat, u velkých autorů může být jejich dílo dokonce obrazem celé epochy, jejich překlad je pak součástí vlastního poznání,“ říká v rozhovoru překladatel nejvýznamnějších německojazyčných autorů, jako jsou Thomas Bernhard, Robert Musil, Robert Walser či W. G. Sebald.

Editorské poznámky k románům Korektura, Ztroskotanec a Mýcení, které byly napsány pro kritické vydání Díla Thomase Bernharda v nakladatelství Suhrkamp (vydávaného od roku 2003 a zahrnujícího 22 svazků), nabízejí neobvykle zajímavý vhled do okolností vzniku těchto textů.