Kniha andělů

Kniha andělů

Ditte a Giovanni Bandini: Kniha andělů. Přeložila Dagmar Hoangová, Praha, Knižní klub 2009

Autor jedné knihy o andělech, která nedávno vyšla, dává na otázku „Odkud pocházejí andělé“ odpověď, že si naši předkové v období hladu, utrpení a smrti a také při zvláště radostných příležitostech „vymysleli“ svět tam nahoře, „v němž dlí neviditelné síly, od nichž pochází vše nevysvětlitelné.“