Muž, který měl rád psy/The Man Who Liked Dogs

Muž, který měl rád psy/The Man Who Liked Dogs

Raymond Chandler: The Man Who Liked Dogs / Muž, který měl rád psy. Přel. Vlasta Dvořáčková, Praha, Garamond, 2005

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Nakladatelství Garamond vydává dvě ediční řady knížek ve dvojjazyčných zrcadlových vydáních – Bilingua a Bilingua crimi. V edici Bilingua crimi vycházejí až na výjimky (Georges Simenon) anglické a americké detektivky. Dvojjazyčná vydání čtenářsky přístupné literatury, to je počin jistě záslužný a prospěšný. Zřejmě i úspěšný, neboť v této edici už vyšly od jejího počátku v roce 2004 tři desítky knížek, a dvě z nich se už dočkaly i druhého vydání.