Dvojjazyčná edice Bilingua crimi nakladatelství Garamond
Chandler, Raymond: Killer in The Rain

Dvojjazyčná edice Bilingua crimi nakladatelství Garamond

Nakladatelství Garamond vydává dvě ediční řady knížek ve dvojjazyčných zrcadlových vydáních – Bilingua a Bilingua crimi. V edici Bilingua crimi vycházejí až na výjimky (Georges Simenon) anglické a americké detektivky. Dvojjazyčná vydání čtenářsky přístupné literatury, to je počin jistě záslužný a prospěšný. Zřejmě i úspěšný, neboť v této edici už vyšly od jejího počátku v roce 2004 tři desítky knížek, a dvě z nich se už dočkaly i druhého vydání.

Nakladatelství Garamond vydává dvě ediční řady knížek ve dvojjazyčných zrcadlových vydáních – Bilingua a Bilingua crimi. V edici Bilingua crimi vycházejí až na výjimky (Georges Simenon) anglické a americké detektivky. Dvojjazyčná vydání čtenářsky přístupné literatury, to je počin jistě záslužný a prospěšný. Zřejmě i úspěšný, neboť v této edici už vyšly od jejího počátku v roce 2004 tři desítky knížek, a dvě z nich se už dočkaly i druhého vydání. Další detektivky se objevují i mezi tituly druhé, všeobecné, edice Bilingua.

Je to také počin do jisté míry nebezpečný, protože dvojjazyčná vydání odhalí snáze než cokoli jiného nedbalou ediční a redakční přípravu. Jestliže se u takové knihy předpokládá, že si ji čtenář nekupuje proto, aby si mohl přečíst jednou anglickou a podruhé českou verzi příběhu, ale proto, aby si mohl osvěžit či rozšířit znalost cizího jazyka alespoň letmým srovnáváním obou jazykových verzí, měl by první takové srovnání provést se zvýšenou péčí ještě před vydáním knihy její redaktor (u všech tří detektivek komentovaných v tomto článku je to redaktorská dvojice Jiřina Zachová a Zuzana Mirošovská).

Dvojjazyčná vydání jsou také výbornou pomůckou při výuce cizích jazyků, takže se dostávají i k lidem, kteří by se jinak k beletrii ani nepřiblížili. O to více je nutné dbát na precizní přípravu, protože příležitostný čtenář paradoxně nemívá takové pochopení pro řádění tiskařského šotka jako ten, kdo se s překlepy setkává často, protože hodně čte…

Když se podíváme na jednu z prvních detektivek v řadě Bilingua crimi, Killer in The Rain / Vrah v dešti od Raymonda Chandlera, vydanou roku 2004 v překladu Tomáše Korbaře, zjistíme, že její redakce precizní rozhodně nebyla. Nebudu mluvit o překlepech ani o neobratnostech překladu, které najdeme ve srovnatelné míře i v každé druhé knize jiných nakladatelství, i když taková místa by se z výše uvedených důvodů nemusela v podobné edici objevovat vůbec.

Text obsahuje závažnější chyby. Na stranách 27, 49 a 75 chybí vždy několik vět, což lze poznat i podle toho, že pravá strana s českou verzí je abnormálně krátká, přestože vynechané věty by se na ni bez problémů vešly, a snad i s rezervou. Na straně 27 tak přijdeme o část popisu místa činu: „There was a flash-bulb apparatus on the floor beside Steiner’s out-flung hand in a loose silk sleeve. The cord of the flash-bulb went behind the totem pole thing.“ Na straně 49 o lyrickou scenérii „A few gulls wheeled and swooped over something in the surf. Far out so sea a couple of white yachts on the horizon looked as if they were suspended in the sky.“ A na straně 75 dokonce o část dialogu, v němž je odhalen vrah: "It was just a stab in the dark, but it got a sudden, sharp cry out of her. ,Marty!‘“). V předchozím (pouze českém) vydání v BB Art z roku 2000 (pod souborným názvem Zlaté rybičky) je text – odpovídající straně 49 a 75 ve vydání v Garamondu – správně, takže v těchto dvou případech se jedná o chybu nakladatelství Garamond. Text na straně 26 chybí i v příslušné pasáži ve Zlatých rybičkách, můžeme tedy předpokládat, že se jedná spíš o chybu překladatele, rukopisu apod., kterou by ovšem redaktor měl opravit.

Touto hnidopišskou prací se ale nezabývám proto, že bych chtěl kritizovat několik chyb v jedné detektivce. Zabývám se jí proto, že druhé vydání Vraha v dešti v Garamondu z roku 2008 je totožné s vydáním z roku 2004, a je tedy pravděpodobné, že i druhá vydání ostatních knih edice Bilingua crimi neprojdou novou redakční úpravou a budou obsahovat množství chyb ilustrovaných výše.

Až tedy vyjde druhé vydání např. Chandlerovy Opony, bude v něm pravděpodobně také chybět překlad vět „Inside the house a man laughed. Then silence again, except for the rain and the quietly throbbing motor of the coupé,“ který chybí na straně 93 v prvním dvojjazyčném vydání z roku 2006 – opět v důležité pasáži (detektiv se plíží k domu, následuje přestřelka).

A čtenář, snažící se proniknout do záludností angličtiny, bude znovu vystaven zavádějícím překladům, stejně jako je jim vystaven i ve druhém vydání jiné Chandlerovy detektivky The Man Who Liked Dogs / Muž, který měl rád psy (Garamond, 2005 a 2008), kde se setkáme např. s těmito překlady: „dirt road“ (s. 20) jako „špinavá silnice“ [místo např. (polní) cesta]; „muzzle“ (s. 28) jako „obojek“ [místo náhubek]; nebo „on the small yachts riding at anchor“ (s. 90) jako „na malých jachtách směřující do přístavu“ [místo kotvících].

Velmi bych si přál, aby se tyto obavy nenaplnily a aby nakladatelství investovalo čas a peníze do odstranění podobných nešvarů v dalších nových titulech i ve druhých vydáních detektivek této jinak velmi užitečné edice. Nutno dodat, že v Chandlerových detektivkách vycházejících v Garamondu v ediční řadě Bilingua (a nikoli Bilingua crimi) jsem na podobné chyby nenarazil.

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse