AF

Anna Fremrová

Básníkův deník složený z náhodných myšlenek, obsesivních úvah i roztržitých poznámek a záznamů: Cédric Demangeot prohlubuje v Neklidu svou hutnou, existenciální poezii. Kličkuje mezi patosem, hnusem, nadějí i skepsí a hledá cestu ven ze „světa coby sklenice špatného vína“, ze světa na pokraji udušení.

Text splétající bolest a osamocení s literárním experimentem, anarchii s nihilismem, poezii s politikou – a to vše dohromady s touhou dosáhnout bezbřehé tvůrčí svobody: než si René Crevel ve 34 letech sáhl na život, hledal v psaní úlevu a spásu před deziluzí z války, ale i před bezvýchodností rodinných a osobních dispozic, ať to bylo onemocnění tuberkulózou, nebo sebevražedné sklony.

Jacek Dehnel nechává ve své nové knize promlouvat tři generace mužů z rodiny Francisca Goyi. Historická fikce, opřená o základní údaje z malířova života, se zaměřuje na slavné obrazy, jejich interpretace i otázky autorství. Především ale zkoumá téma rodiny, totiž vztahu otce a syna s velmi odlišnými pohledy na svět i na sebe navzájem.

Prvotina francouzské autorky Pauline Delabroy-Allard, nominovaná na prestižní cenu Prix Goncourt, vyšla v loňském roce v českém překladu. Překračuje žánr klasického milostného románu nejen queer tematikou, ale především specifickou, minimalistickou prací s jazykem i lyrickým způsobem vyprávění.

Prvotina francouzské básnířky Suzanne Renaud vychází po stu letech od prvního vydání v bilingvní podobě, zrcadlově doplněná o překlady Bohuslava Reynka – a ukazuje, jak se v obou jazykových verzích projevuje cit pro popisy přírody i melancholické rozjímání.

Švýcarský umělecký kritik William Ritter se na přelomu 19. a 20. století zajímal o prostředí „orientální“ Evropy, tedy zejména o prostor Balkánu a zemí Rakouska-Uherska. Kniha Krajiny umění, kterou sestavil francouzský bohemista Xavier Galmiche, vykresluje Ritterův portrét, ale dává nám také možnost poznat, jak tento teoretik a nadšený podporovatel místních autorů reflektoval dobový kvas ve výtvarném umění, architektuře i hudbě.

V románu Kolibřík skládá autor z nejrůznějších dopisů, popisů, dat i vyprávění dohromady celistvý osud nenápadného hrdiny. A přestože zpočátku mohou nespojité, časově zpřeházené útržky čtení značně komplikovat, daří se Veronesimu vystavět vlastní, specifickou „chronologii“, díky níž si román nejen udrží čtenářovu pozornost, ale snadno ho docela pohltí.

Román Milostné zasvěcení vznikl ve druhé vlně francouzského symbolismu na začátku 20. století. Společně s motivy typickými pro symbolistně-dekadentní poetiku v něm autor pracuje s tématem lásky jako mystického prožitku, který postupuje od zamilování do prostitutky až k meditativnímu prozření křesťanské lásky k Duchu svatému.

V Aramše, malém indickém městečku, vznikla zbrusu nová čtvrť na prostoru vykáceného pralesa. Proto tam také přijíždí mladý voják Derek – chystá se spravovat vybudované kulturní centrum a šířit mezi indické děti literární vzdělání. Místo aby si tady ale v klidu léčil duševní rány z války a rozjímal o knihách, stojí tváří v tvář novému nebezpečí. Lidožravému tygrovi se totiž nová čtvrť na jeho bývalém území ani trochu nezamlouvá.

Příběh o klukovském dospívání na francouzském maloměstě v 90. letech minulého století, kdy se na osudech zdejších rodin podepsala hospodářská krize: Nicolas Mathieu líčí naprosto průměrné životy několika chlapců a zároveň dokonale vystihuje ekonomické a sociální pozadí doby. Román na podzim získal prestižní francouzskou cenu Prix Goncourt.

Z nebe prší uhynulí ptáci, a nikoho to nezajímá – nebo si toho dokonce nikdo ani nevšiml? Román mladého francouzského autora Victora Poucheta se podobá lodnímu deníku či vědeckému zápisníku. Nabízí celou sbírku často zdánlivě zcela nahodilých poznatků a vzpomínek. Jde snad o jakousi soft verzi postmodernismu?

Intimní zpověď je slovní spojení používané v dnešní době až příliš často, přesto se mu u nové sbírky Yvety Shanfeldové nelze vyhnout. Pocity vůči partnerovi, matce i vůči sobě samé sepsala do jednoho obrovského výboje veršů. A tím více dokážou zasáhnout.

Souborné vydání revue Vysoká hra přináší vhled do tvorby francouzské skupiny, jejíž členové ve 30. letech zkoumali možnosti literární vzpoury a pomocí drog i spánkových experimentů zkoušeli překročit mezní stavy vědomí. Ukazuje i hloubku zoufalství, které z jejich postoje plynulo. Objemný svazek s vynalézavou grafickou úpravou není jen unikátní skvost do knihovny: lze ho vnímat jako cennou příručku k jedné zákrutě dějin literatury.

V centru cigaretového oparu v klubu newyorské zlaté mládeže sedí mladá Oona O’Neill a poprvé se setkává s nesmělým začínajícím spisovatelem Jerrym… Kniha francouzského spisovatele Fréderica Beigbedera poutavě (a poněkud idylicky) zachycuje léta, která velmi pravděpodobně ovlivnila celý život i veškerou tvorbu autora slavného románu Kdo chytá v žitě.

Vzpomínky na rodné Polabí, úmrtí několika slavných umělců a životy polských Židů za druhé světové války spojuje v drobné sbírce téma života balancujícího na hraně smrti. Ditrychovo Tísňové volání je plné stručných a velmi působivých veršů, které čtenáři poskytují dostatečný prostor pro zamyšlení.

Z Montmartru přes náměstí Saint-Sulpice a malinké uličky až do zapadlých kaváren – tak podává Břetislav Ditrych obraz Paříže, ve které se mísí minulost se současností a stopy dávno mrtvých umělců s kroky žijícího autora. Sbírka textů nabízí osobní svědectví o městě, které je zdrojem inspirace umělců již několik století.

Krátké rýmované básně, někdy jen pouhá slova oddělená pauzami. Milostné básně, patetické verše o životě i záznamy nahodilých vzpomínek. To vše spojuje až šílená touha dozvědět se víc, pohlédnout kamsi za hranici bytí. V dvojjazyčně vydané básnické prvotině se českému publiku představuje francouzský autor Guillaume Basset, který již delší dobu žije a pracuje v Praze.

Co je vůle, co je láska, co je rozum, proč žít, proč psát… Poezie Bernarda Noëla je tělesná, materiální a plná otázek. Sbírka Výřezy z těla čtenáře provede jeho tvorbou z rozmezí asi padesáti let a kromě toho, jak naléhavým hlasem k nám mluví, překvapí i tím, že podlehneme dojmu, že naše niterné a zdánlivě neuchopitelné pocity leží popsané v knize před námi.