Konec světa

Konec světa

Emil Hakl: Konec světa. Ilustrace Boris Jirků, Argo, 2001, 246 s.

Sbírka povídek Konec světa byla před několika lety kritikou přijata coby čtivá prozaická prvotina. Emil Hakl se v ní představil jako autor, kterému je inspirací obyčejný život plný ne zcela obyčejných příběhů.