Obrazové dějiny filozofie

Obrazové dějiny filozofie

Nicola Ubaldo: Obrazové dějiny filozofie. Přel. Naděžda Bonaventurová, Euromedia Group – Knižní klub, Praha, 2011, 584 s.

Publikace Obrazové dějiny filozofie se zabývá dvěma sty osmdesáti důležitými tématy západní filozofické tradice (od Bohyně Matky přes helénistické zázračné stroje a sociobiologii až k Turingovu testu, sexuálnímu osvobození a postmoderně). Témata a jejich klíčové pojmy jsou nejen vysvětleny, ale především konfrontovány s obrazovým materiálem z dějin umění a kultury, ze starých traktátů i ze spisů samotných filozofů.