Čtenáři a internauti

Čtenáři a internauti

Jiří Trávníček: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, Brno, 2011, 192 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Podle Trávníčka statistiky nadále ukazují, že na rozdíl od jiných zemí není u nás tak velký rozdíl mezi městy a venkovem, tedy mezi vzdělanější a méně vzdělanou částí populace. Čtení u nás neklesá s věkem. Dobře fungují knihovny. Naše domácí knihovny obsahují v průměru více knih než jinde.