Moře moří

Moře moří

Ilma Rakusa: Moře moří. Vzpomínková pasáž. Přel. Alena Mrázková, ARCHA, Zlín, 2011, 372 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

kdo byl otec? Když zemřel, nezůstalo po něm nic osobního. Žádné dopisy, žádné rukopisné poznámky, nic. V jeho pracovním stole byly klíče od auta se stříbrným tereziánským tolarem, v zásuvkách ležely pečlivě srovnané bankovní výpisy a potvrzení o pojištění. Žádné nesplacené účty. Všechno průhledné, srozumitelné, korektní. Čísla, malá, velká. Abstraktní vesmír.