Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy

Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy

Eriksen, Thomas Hylland: Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Přel. kolektiv překladatelů pod vedením Marka Jakoubka, Sociologické nakladatelství (SLON), Praha, 2012, 352 s. Studijní texty; sv. 51.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Jedna ze závěrečných kapitol knihy o etnicitě nese provokativní název Konec etnicity?. V ní autor na modelovém příkladu ostrova Mauricius předvídá, že bude-li zdejší trend mezietnických vztahů pokračovat, může tento proces skončit tím, že „etnicita, jak ji známe dnes, přestane existovat. Počet ,anomálních‘ osob bude příliš velký, aby bylo možné jasně a přehledně rozlišovat“. Zvláště v českém prostředí znějí tato Eriksenova slova zcela utopicky.

Jedna ze závěrečných kapitol knihy o etnicitě nese provokativní název Konec etnicity?. V ní autor na modelovém příkladu ostrova Mauricius předvídá, že bude-li zdejší trend mezietnických vztahů pokračovat, může tento proces skončit tím, že „etnicita, jak ji známe dnes, přestane existovat. Počet ,anomálních‘ osob bude příliš velký, aby bylo možné jasně a přehledně rozlišovat“. Zvláště v českém prostředí znějí tato Eriksenova slova zcela utopicky.