Der falsche Inder

Der falsche Inder

Abbas Khider: Der falsche Inder. Verlag Lutz Schulenburg, Hamburg, 2008, 160 s. 

Tématem nepříliš rozsáhlého románu Der falsche Inder (Falešný Ind) je cesta dvojjediného hlavního hrdiny z rodného Iráku do emigrace. Khiderova kniha je představitelkou toho typu literatury, pro který se v německém prostředí užívá (ne zcela bezrozporný) pojem Migrantenliteratur. Abbas Khider je Iráčan žijící v Německu, píše německy i arabsky.