Abbas Khider v rodném Iráku čelil politické perzekuci. Tajná policie jej podezírala z protirežimní činnosti, mučila a dva roky věznila. Po propuštění se rozhodl ze země zmizet a několik let strávil na útěku, až se počátkem milénia usadil v Německu. Svou literární tvorbou se zasazuje o porozumění mezi národy a mezikulturní dialog. Potvrzuje to i jeho nejnovější román Ohrfeige, v němž bez zbytečného heroizování či moralizování líčí situaci arabských emigrantů čekajících na vyřízení žádosti o azyl.

Tématem nepříliš rozsáhlého románu Der falsche Inder (Falešný Ind) je cesta dvojjediného hlavního hrdiny z rodného Iráku do emigrace. Khiderova kniha je představitelkou toho typu literatury, pro který se v německém prostředí užívá (ne zcela bezrozporný) pojem Migrantenliteratur. Abbas Khider je Iráčan žijící v Německu, píše německy i arabsky.

Dalším románem, který představí Goethe Institut v cyklu Literatura pod vysokým napětím, jsou Pomeranče od prezidenta Abbase Khidera. Abbas Khider se narodil roku 1973 v Bagdádu. V roce 2008 mu vyšel první německy psaný román Falešný Ind (2008), ve kterém zpracovává svá uprchlická léta, během nichž putuje jako Odysseus po Středomoří, až se dostane do Německa. Roku 2011 pak vychází román druhý, Pomeranče od prezidenta, jehož příběh časově předchází románu prvnímu.