Společnost a vědění II

Společnost a vědění II

Peter Burke: Společnost a vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii. Přel. Martin Pokorný, Karolinum, Praha, 2013, 405 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Burke v úvodu skromně přiznává, že jeho „vlastní vědění o celku vědění“ je velmi nevyvážené, ale takováto kniha se jinak než mírně subjektivně prostě napsat nedá. Jestli se na ní dá něco kritizovat, tak je to spíše její český překlad, který je plný překlepů a chyb. Zrovna u knihy, která má shrnovat celek vědění za několik posledních století, jsou tato pochybení trochu trapná…