Komise pro nesmrtelnost: věda a pošetilé pokusy, jak ošálit smrt

Komise pro nesmrtelnost: věda a pošetilé pokusy, jak ošálit smrt

John Gray: Komise pro nesmrtelnost. Věda a pošetilé pokusy, jak ošálit smrt. Přel. Petra Pachlová, Dokořán, Praha, 2013, 230 s.

Dilematem lidské smrtelnosti se lidé zabývali od pradávna, většinou ale jeho řešení hledali v náboženství. Když ta organizovaná začala v Evropě ztrácet vliv, začali se s podobnou důvěrou obracet na vědu. Jak tyto pokusy vypadaly a jaké bylo jejich kulturněhistorické pozadí, popisuje kniha Komise pro nesmrtelnost: věda a pošetilé pokusy, jak ošálit smrt.