Tvůrce Narnie C.S. Lewis

Tvůrce Narnie C.S. Lewis

Elaine Murray Stone: Tvůrce Narnie C. S. Lewis. Přel. Jana Hájková, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2013, 101 s.

Pro autorku je Lewis „apoštolem seslaným mezi intelektuály“ rozkládající se kultury Západu. I když si každý může Lewisovo dílo vykládat způsobem, který uzná za vhodný, nejsem si jistý, jestli zrovna v českém prostředí je pro získání dalších čtenářů tento krajní způsob pojímání Lewise ten nejvhodnější. Odvažuji se dokonce tvrdit, že právě naopak.