Člověk a strach

Člověk a strach

Lenka Hanovská a kol.: Člověk a strach. Strach v antropologických perspektivách. Togga, Praha, 2013, 216 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Jednotlivé příspěvky mají značně rozkolísanou úroveň i žánrovou podobu, od nijak objevných variací na zadané téma přes osobní (náboženské) vyznání, mající zřejmě zaručit, aby kniha na čtenáře nepůsobila tak depresivně, až po statě odborně fundované a skutečně pozoruhodné, jako je ta o „strachu“ z antropomorfismu.