Večeře

Večeře

Herman Koch: Večeře. Přel. Marta Kostelecká. Barrister & Principal, Brno, 2013, 288 s.

Toto se stalo. Tohle jsou fakta. Jednou v noci, asi před dvěma měsíci, byli tři chlapci na cestě domů z večírku. Byl to večírek ve školní jídelně střední školy, kam dva ze tří chlapců chodili. Ti dva byli bratři. Jeden z nich byl adoptovaný.

Román Nizozemce Hermana Kocha vypráví o rodinném setkání v luxusní amsterdamské restauraci. Klade si otázky týkající se osudných chyb při výchově dětí, role rodiny v dnešní společnosti a společenských hodnot předávaných dětem rodinou. Otázky po původu zla. Jednoznačnou odpověď na ně kniha nedává, ale naléhavost, s jakou jsou otázky kladeny, nenechá nikoho zcela chladným.