Civilizace a dějiny. Pohled dvaceti českých vědců.

Civilizace a dějiny. Pohled dvaceti českých vědců.

Miroslav BártaMartin Kovář (eds.): Civilizace a dějiny. Pohled dvaceti českých vědců. Academia, Praha, 2013, 560 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Přes některé výhrady je na celé publikaci nutné ocenit odvahu, se kterou se jednotliví autoři do celého mezioborového projektu pustili, i to, že se snaží poznatky vynesené z hlubin dávno zašlých časů aplikovat na naši žhavou současnost. I když každý trochu jinak, takže nakonec záleží na každém čtenáři samotném, jaké poučení si z takto podaných dějin sám vyvodí.