Starý král ve vyhnanství

Starý král ve vyhnanství

Arno Geiger: Starý král ve vyhnanství. Přel. Tomáš Dimter, Mladá fronta, Praha, 2013, 168 s.