Obrazy zo života M.

Obrazy zo života M.

Svetlana Žuchová: Obrazy zo života M. PT Marenčin, Bratislava, 2013, 152 s.