La fête de l’insignifiance

La fête de l’insignifiance

Milan Kundera: La fête de l’insignifiance. Gallimard, Paris, 2014, 142 s.

Když se člověk chystá číst nejnovější Kunderův román, neubrání se jistému očekávání. Ať už jsou to očekávání plynoucí z četby jeho předchozích románů, nebo jednoduše z toho, že jde o světově proslulého a uznávaného autora, téměř „klasika“.