Koncepty a dějiny

Koncepty a dějiny

Lucie Storchová (ed.): Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Scriptorium, Praha, 2014, 452 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

V pozitivistickém pojetí, které převažovalo v době po druhé světové válce, byla věda považována za autonomní soubor idejí, teorií a objevů nadaných specifickou vnitřní logikou a spojených s kumulací a pokrokem poznání (tzv. progresivistické pojetí); dějiny vědy se pak vlastně překrývaly s dějinami nositelů tohoto lineárního pokroku.

Lze se ptát, proč nejsou alespoň v bibliografii uvedeny tituly dalších českých odborníků, kteří k daným tématům mají co říci, nebo proč nebyly zařazeny také kapitoly o mentalitě nebo těle. Podobné výhrady ale nesnižují význam této knihy. Naopak, je nutné pogratulovat nakladatelství Scriptorium k velmi záslužnému edičnímu počinu a doufat, že u nás budou vznikat i další, podobně zaměřené průřezové tituly připravené odborníky z dalších oborů.