Dita

Dita

Jana Bodnárová: Dita. Perfekt, Bratislava, 2014, 52 s.

Všestranná spisovateľka Jana Bodnárová po úspešnej knihe Trinásť, ktorá získala vďaka ilustráciám Daniely Olejníkovej v minulom roku cenu za jednu z najkrajších publikácií na Bratislavskom bienále ilustrácií, pokračuje aj vo svojej novinke v spolupráci s touto mladou výtvarníčkou.