Čistota a nebezpečí

Čistota a nebezpečí

Mary Douglasová: Čistota a nebezpečí. Analýza konceptu znečištění a tabu. Přel. Marta Mills Fialová, Michaela Konopíková, Malvern, Praha, 2014, 264 s.

Mary Douglasová se stala jednou z nejvýznamnějších představitelek symbolické antropologie a britské sociální antropologie vůbec. Narodila se 25. března 1921 v San Remu v Itálii jako Margaret Mary Tewová.