Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 6, Globalizace od roku 1880 do dneška

Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století. 6, Globalizace od roku 1880 do dneška

Hans-Ulrich Thamer (ed.): Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století. 6, Globalizace od roku 1880 do dneška. Přel. Pavel Kolmačka, Jan Hlavička a Helena Medková, Vyšehrad, Praha, 2014, 458 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Historie člověka na planetě Zemi na pozadí všech dob a kultur, vylíčená v souvislosti s vývojem klimatu. „Imagologické“ dějiny stereotypů rozšířených mezi Evropany a obyvateli dalších kontinentů. Postup politické, technologické, kulturní a náboženské globalizace. To všechno obsahují úctyhodné šestisvazkové Dějiny světa. Nedá se očekávat, že by pod vlivem tohoto díla došlo k vlně „budoucích renesancí globální kulturní elity“, která by překlenula panující nedorozumění, jak autoři doufají.

Člověk jako biologická bytost, ujišťující se o svém původu a plánovitě organizující podmínky svého přežití, se odnepaměti vyznačoval potřebou popsat nějak prehistorii svého druhu na planetě Zemi. Šlo mu přitom o ohlédnutí za minulostí a výhled do budoucnosti, a při vší úctě k minulosti mohl stále znovu spatřovat v přítomnosti naplnění a výsledek pokroku v různých směrech.