O kresťanskej náuke, O milosti a slobodnej voli

O kresťanskej náuke, O milosti a slobodnej voli

Sv. Augustín: O kresťanskej náuke, O milosti a slobodnej voli. Preložili, úvodné štúdie napísali, poznámky a registre spracovali Marcela Andoková a Robert Horka, Bibliotheca antiqua christiana - Kresťanská antická bibliotéka, edičný rad Patrimonium zv. 3., Prešov, 2004, 223 s.