JN

Jana Nechutová

Alternativně pojatý jubilejní sborník Rané křesťanství sepsali k uctění pětasedmdesátých narozenin profesora bohoslovecké fakulty univerzity v Glasgow Williama Frenda v roce 1991 jeho žáci a kolegové, vesměs specialisté zabývající se raným křesťanstvím v celé šíři jeho problematiky.

V nové publikaci bilingvní Knihovny středověké tradice přináší Hana Šedinová spolu s překladem šesté knihy Tomášovy encyklopedie edici originálu podle rukopisu pražské Národní knihovny XIV A 15. Sám text „knihy o mořských monstrech a obludách“, jak zní v překladu explicit vydávaného rukopisu, není příliš obsáhhlý. Mnohem větší rozsah má komentář překladatelky.

Hana Šedinová zúročila v této knize své jedinečné znalosti a zkušenosti v oblasti symboliky drahých kamenů; tento zájem, původně vlastně terminologický, u ní vzbudila její práce nejprve na excerpci pro mineralogická hesla Slovníku středověké latiny v českých zemích a pak na překladu šestnácté knihy Isidorových Etymologií. Nezůstalo však u lexikografie...

Je to počin nadšenců, kniha byla vydána vlastním nákladem prof. Kopeckého a svůj nekomerční charakter proklamuje s náležitou hrdostí v závěru Předmluvy, toť první aspekt zázraku. Druhým jeho aspektem je zmíněná už výjimečnost vzhledem k pozici latiny u českých vzdělanců a na českých školách. Třetím pak volba textu: Waltharius byl vybrán skvěle...

V řadě učebních textů Univerzity Karlovy vydalo nakladatelství Karolinum užitečnou pomůcku Jany Kepartové. Knížka je podstatně rozšířenou verzí skripta Orbis Romanus et Latinus z roku 1997, má 298 stran oproti necelým devadesáti starší verze.

"Questiones", které máme před sebou, vyšly z editorské dílny předního husitologa Jiřího Kejře. V rámci OO je kniha označena číslem XIXa, devatenáctý svazek byl tedy rozdělen na dva díly; dosud se totiž počítalo s tím, že bude obsahovat nejen Husovy kvestie, ale také jeho další univerzitní texty, které již dříve vydala a nyní připravuje k novému kritickému vydání Anežka Vidmanová - rekomendace, další akademické projevy univerzitní kázání.

Středolatinský epos Waltharius, jehož původ se klade do prostředí svatohavelského kláštera a jehož doba vzniku nejistá stejně jako autor, se mimo veškeré očekávání objevil v českém překladu. Pořídili jej studenti Arcibiskupského gymnázia v Praze pod vedením a za redakce svého profesora latiny Jana Kopeckého.

Traktát De spectaculis, jehož autorem je první z latinsky píšících křesťanských apologetů, Quintus Septimius Florens Tertullianus, a který zvolil Petr Kitzler pro překlad a k vydání v nakladatelství Oikumene, může zaujmout i širší obec kulturních zájemců.