Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese

Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese

Marek Toman: Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese. Argo, Praha, 2014, 452 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha zprostředkovává příběh Šimona Abelese, asi dvanáctiletého židovského chlapce, který se rozhodl konvertovat ke křesťanství. Jeho osud, v hrubších obrysech známý ze staropražské legendy spojené s chrámem Matky Boží před Týnem, kde jsou uloženy jeho ostatky, se Toman snaží oživit, zplastičtět, případně místy také sám domyslet.