Blázni pro Krista

Blázni pro Krista

Sergej A. Ivanov: Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství. Přel. Michal ŘoutilJitka Komendová, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2015, 384 s.

Autor přesvědčivě dokládá, že „jurodství“ nikdy neviselo ve vzduchoprázdnu, ale naopak reagovalo na aktuální společenskou situaci a stupeň civilizačního rozvoje. Vydavatel touto knihou obohatil český knižní trh o dílo, které u nás hloubkou zpracování zatím nemá obdobu, a pro zájemce o toto téma i o duchovní, kulturní a politické dějiny Ruska je neopominutelné.

V předkládané knize bude jurodivým nazýván člověk, který na veřejnosti předstírá šílenství, dělá ze sebe hlupáka nebo kolemjdoucí šokuje předstíranou nevázaností. Tuto definici však musíme ještě zúžit: jakouko li extravagantnost lze nazvat jurodstvím jen tehdy, když za ní její svědkové vidí nejen duševní zdraví, ale i zvláštní mravnost a jakousi zvláštní motivaci, odkaz k jiné realitě.