Život mimo kategorie

Život mimo kategorie

John Bok a Jan Novák: Život mimo kategorie. Rozhovor Jana Nováka s Johnem Bokem. Argo a Paseka, Praha, 2015, 396 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Kniha funguje především v momentech, kde nabízí průhled do každodennosti muže, který byl za každého režimu v opozici. Je to ukázka, že „po svém“ se dá žít v každé době, ale za nemalou cenu; v tomto smyslu svazek plně odpovídá názvu. Druhou stranou mince jsou Bokovy přehnaně jednoznačné názory: snadno je připraven zatratit všechny, kteří neodpovídají jeho představě o čistotě a bezúhonnosti. I takovým nepříjemným hlasům „nepoddajných“ by však společnost měla být schopna naslouchat.