Češi a jejich sousedé

Češi a jejich sousedé

Sylvie Graf a kol.: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. Academia, Praha, 2015, 349 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Bohužel i dnes vycházejí tituly, které předsudky a stereotypy spíše šíří, než aby je racionálně dekonstruovaly. Každá publikace, která usiluje o jejich poznání a zmírňování, je proto aktuální. To je jistě i případ této knihy. Pro běžného čtenáře je možná až příliš zahlcena fakty a tabulkami a je psána nepříliš přívětivým jazykem. Pokud by se však autorkám podařilo svoje výsledky nějakou srozumitelnější formou dále popularizovat, bylo by to ještě záslužnější.