Chvály, pocty i rozpaky

Chvály, pocty i rozpaky

Josef Kroutvor: Chvály, pocty i rozpaky. Úvahy o řemesle, obyčejných věcech a krajině. Pulchra, Praha, 2015, 168 s.

Kupte si knihu:

Podpoříte provoz našich stránek.

Mnozí vědci dnes rozvíjejí koncept „vtělené kognice“. Kroutvor sice příslušné autory necituje, ale většina jeho úvah vychází z podobných premis. Medituje tedy například nad fyzickým kontaktem člověka s obyčejnou lopatou. Ta je pro něj nikoli pouhým neosobním předmětem k vykonání nějakého úkolu, ale organickou součástí vnitřního světa či partnerem k tichému dialogu.