Loučení se Sarajevem

Loučení se Sarajevem

Dževad Karahasan: Loučení se Sarajevem. Přel. Dušan Karpatský, Mladá fronta, Praha, 1995, 118 s.

Působivá esej jednoho z nejvýznamnějších současných autorů Bosny a Hercegoviny Dževada Karahasana podává zprávu o ničivé občanské válce první poloviny 90. let očima intelektuála, jenž je v obleženém Sarajevu vystaven pozvolnému zániku multikulturní atmosféry města, ke kterému jej poutá silná citová vazba. Dílo získalo v roce 1994 cenu Charlese Veillona za nejlepší evropskou esej roku.